Važni linkovi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Koronavirus – najnovije preporuke | Hrvatski zavod za javno zdravstvo (hzjz.hr)
Zakon o zaštiti prava pacijenata – Zakon.hr

Skip to content