Upravno vijeće

Predsjednik upravnog vijeća:

Vjekoslav Bitunjac, dipl.iur

Članovi upravnog vijeća:

Vera Katalinić-Janković, dr.med.

Karmen Krpan – Krizmanić, dr.med.spec.obiteljske medicine

Marina Brozinić-Došen, mag.oec.

Domagoj Magdić, mag.ing.silv.

Marija Salopek Angelov, dr.med.spec.anesteziolog

Antonija Suvajac, med.sestra

Predloženi dnevni red za sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa održanih sjednica Upravnog vijeća

Skip to content