Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom

Interna medicina    

 

– Internistička amb

047/819 – 810

– Dnevna bolnica

047/819 – 810

– Kardiološka ambulanta

047/819 – 706

– Ultrazvuk srca

047/819 – 706

– Ergometrija

047/819 – 706

– Holter

047/819 – 706

– Pulmološka ambulanta

047/819– 797

– Dijabetologija

047/819 – 811

Dermatologija i venerologija

 

– Dermatološka ambulanta

047/819 – 816

– Dermatološka dijagnostika

047/819 – 815

Neurologija

 

– Neurološka ambulanta

047/819 – 850

– Elektrofiziologija – EEG

047/819 – 850

Psihijatrija

 

– Psihijatrijska ambulanta

047/819 – 853

– Dnevna bolnica

047/819 – 853

Hemodijaliza

047/819 – 846

Fizikalna medicina i rehabilitacija   

– Fizikalna ambulanta

047/819 – 773

– Fizikalna terapija

047/819 – 772

– Fizijatr.dijagn. (EMG, EMNG)

047/819 – 819

Logopedija

      

– Logopedska ambulanta

047/819 – 817

Pedijatrija

       

– Pedijatrijska ambulanta

047/819 – 750

– Dnevna bolnica

047/819 – 750

– Pedijatrijska dijagnostika –  EEG 

047/819 – 750     

– Pedijatrijski ultrazvuk

047/819 – 750

– Pedijatrijska alergološka amb. 

047/819 – 750 

Opća kirurgija

      

– Kirurška ambulanta

047/819 – 911

– Jednodnevna kirurgija

047/819 – 911

– Dnevna bolnica

047/819 – 911   

– Endoskopija probavnog trakta

047/918 – 904

– Urološka ambulanta

047/819 – 797

Ortopedija

 

– Ortopedska ambulanta

047/819 – 775

– Jednodnevna kirurgija   

047/819 – 775 

Otorinolaringologija

 

– Ambulanta za uho, nos, grlo

047/819 – 903

– Jednodnevna kirurgija

047/819 – 903

– Endoskopska dijagnostika

047/819 – 903             

– Audiološka dijagnostika

047/819 – 903

Oftamologija

 

– Oftalmološka ambulanta  

047/819 – 822

– Jednodnevna kirurgija

047/819 – 822

– Oftalmološka dijagnostika

047/819 – 822

Ginekologija

      

– Ginekološka ambulanta       

047/819 – 760

– Jednodnevna kirurgija

047/819 – 760

– Dnevna bolnica

047/819 – 760

– Ginekološki ultrazvuk  

047/819 – 760

– Ginekološka endoskopija    

047/819 – 760

 Anesteziologija 

– Anesteziološka ambulanta

047/819 – 777

– Ambulanta za bol 

047/819 – 899

Radiologija

     

– Klasične i kontrastne pretrage

047/819 – 837

– Ultrazvuk

047/819 – 837

– Ultrazvuk – dopppler

047/819 – 837

– CT – kompjutorizirana tomografija

047/819 – 837 

– Mamografija

047/819 – 837

– Denzitometrija

047/819 – 837

– Rtg snimanje zuba

047/819 – 837

Mikrobiologija s parazitologijom

047/819 – 793

Medicinska biokemija

 

– Bolnički laboratorij

047/819 – 824

– Vanjski laboratorij

047/819 – 827

– Transfuzijska medicina               

047/819 – 757

Skip to content