Riječ ravnatelja

           Osiguranje kvalitete u svim segmentima naše djelatnosti mora biti prioritetno opredijeljenje upravnih struktura. Stoga smo postavili jasne dugoročne ciljeve koji su realni i ostvarivi. Ostvarenje tih ciljeva nas vodi prema našoj viziji a na tom putu ostvarujemo i svoju misiju.

         U tu svrhu smo uspostavili sustav za osiguranje kvalitete kojeg čine dokumenti, primjena odgovarajućih standarda dobre prakse i prikladna organizacijska struktura koja podržava i omogućava stalna nastojanja  usmjerena na osiguranje da kvalitativne vrijednosti budu shvaćene i prihvaćene od svih djelatnika.

           Program, orijentiran prema uspješnim rezultatima i povoljnim ishodima, mora biti primjenjiv na svim nivoima djelatnosti, uz poticanje sudjelovanja svih djelatnika.

            Nastojimo uspostaviti sustav u kojem će svi djelovati težeći zajedničkom cilju, zadovoljstvu svih sudionika zdravstvenog sustava.

          Svjesni smo  da opredijeljenost na kvalitetu potiče kulturološke promjene. Uspostavljanje kvalitativnih vrijednosti znači spremnost na promjene, na izdvajanje resursa za kvalitetu,    vremenskih,  financijskih i kadrovskih. To podrazumijeva ulaganja u opremu i kadrove, kroz kontinuiranu edukaciju, logističku i administrativnu potporu.

          Otvoreni smo za sve promjene, rad na trajnom poboljšavanju kvalitete, preuzimanje         odgovornosti za kvalitetu na svakom radnom mjestu. S obzirom da su standardi kvalitete danas nezaobilazni čimbenik u zdravstvu, investiranjem  u postavljene prioritete kako bi ostvarili željene rezultate i ciljeve, osiguravamo sukladnost sa standardima kvalitete.

Skip to content