Povijest/Sadašnjost bolnice

Povijest bolnice:

U Ogulinu je prva bolnica počela djelovati pred više od 160 godina, sredinom devetnaestog stoljeća.

       “Kamen temeljac” ogulinske zdravstvene zaštite postavljen je još u 18.st. dolaskom prvog profesionalnog liječnika za potrebe vojnika ranjenih u sukobima s Turcima. Reorganizacijom Vojne Krajine 1746.g, Ogulin je postao graničarska pukovnija Karlovačkog generalata. Kad je Ogulin u 19. stoljeću postao sjedište Modruško – riječke županije, dolazi do većeg razvoja grada i većeg priliva stanovništva.  Za potrebe vojske ali i civilnog stanovništva izgrađena je 1847.g.zgrada u kojoj je djelovala prva bolnica, Opća civilna bolnica.To je zgrada današnjeg Doma zdravlja.

Povećanjem broja bolesnika ukazala se i potreba za stručnim osobljem koje će o bolesnicima brinuti

        Brigu su preuzele sestre milosrdnice 01.04.1894.g. Bile su samo četiri na početku ali se postepeno njihov broj povećavao sukladno povećanju broja bolesnih i ranjenih. Zadnji sačuvani zapis govori o 15 sestrara milosrdnica u ogulinskoj bolnici. Sestre su njegovale bolesnike, održavale higijenu  bolničkih prostora, brinule o opskrbi lijekovima i materijalima, vodile sve domaćinske, gospodarske i administrativne poslove.

            Zbog sve većeg broja bolesnika nastaje nedostatak prostora i bolnica se seli 1897.g u zgradu bivše oficirske škole, današnji Dom za stare i nemoćne.Tada bolnica raspolaže sa 110 kreveta.

Godine 1910. u Ogulinu  radi šest liječnika i jedanaest primalja koji zajedno brinu o zdravlju stanovnika.

          Ubrzani razvoj zdravstvene službe na ogulinskom području nastaje spajanjem bolnice i Doma narodnog zdravlja, 01.svibnja, 1958.g. Krajem 50-tih, početkom 60-tih godina, U Ogulinu radi desetak liječnika. Već 1959.g su prvi  liječnici evidentirani kao članovi HLZ.Bili su to dr.Leopold Auf, spec.internist i dr.Ivo Žic, liječnik opće medicine.

Bolnica u to vrijeme ima samo četiri osnovna odjela sa po jednim zaposlenim specijalistom.Od 1963.g zaposlena su 2 kirurga i 3 – 4 liječnika “sekundarca”.Prema sačuvanoj pisanoj građi iz 1977.g. bilo je zaposleno 14 liječnika.

            Vraćanje liječnika sa specijalizacija otvara mogućnost proširenja bolničkih djelatnosti a time i zapošljavanje većeg broja liječnika . Slijedom toga formiran je, kao samostalna djelatnost očni odjel 1973.g. I psihijatrijski odjel 1975.g.

         Sve veće potrebe  dovodile su do raznih adaptacija postojećih prostora što nije moglo zadovoljiti  prostorne  ni funkcionalne zahtjeve. Stoga se prišlo izgradnji nove zgrade koja će zadovoljiti zahtjeve moderne zdravstvene ustanove.

Nova bolnica izgrađena je samodoprinosom stanovništva i prva faza je puštena u funkciju 1979.g

         Kad je 1984.g. završena i druga faza, bolnica je raspolagala sa 240 kreveta i pratećom dijagnostikom i poliklinikom, i bila usmjerena daljnjem razvoju djelatnosti i uvođenju  tehnika i postupaka.

          – 1979.g osamostalio se plućni odjel

          – 1982.g osnovan ORL odjel

          – 1984.g. počinje rad dermatologije                     

          – 1986.g osnovana hemodijaliza                         

          – 1988.g osnovan ortopedski odjel                                                  

          – 1985.g. izvedena prva ugradnja endoproteze

          – 1989.g. počela ugradnja intraokularnih leća

          – 1990.g nabavljen CT uređaja

              Ratna zbivanja devedesetih godina dovela su do modificiranja bolnice novonastalim prilikama. Zbog blizine bojišnice djelatnosti se prilagođavaju  zbrinjavanju ranjenika u adaptiranim podrumskim prostorima. Za prihvat ranjenika osnovane su sanitetske jedinice koje su izlazile na teren, do prve crte bojišnice a i mnogi naši djelatnici su mobilizirani za potrebe hrvatske vojske.Stari dvorac u Bosiljevu je opremljen kao rezervna bolnica za slučaj potrebne evakuacije bolnice iz grada. Završetkom Domovinskog rata, bolnica se vraća uobičajenim aktivnostima i nastavlja unapređivanje djelatnosti. 

          – 1996.g. prva laparoskopska operacija žuči

          – 2000.g. uvodi se endoskopska dijagnostika                                                   

          – 2001.g. prva ginekološka laparoskopska operacija

          – 2002.g. razvijaju se kardiološka i neurološka dijagnostika

          – 2003.g. prve artroskopije

          – 2003.g. ugradnja proteze koljena

          – 2012.g. razvoj dermatološke dijagnostike

          – 2013.g. organiziranje OHMP      

            Gospodarske prilike u RH i nacionalna zdravstvena politika određuju naš današnji status.

            Za osiguranje sigurne i bolje budućnosti, bolnica treba racionalno i optimalno koristiti sve raspoložive resurse u okviru društvenih kretanja i nacionalne strategije zdravstva.

Bolnica danas:

Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin je ugovorna zdravstvena ustanova HZZO-a. Usluge zdravstvene zaštite pruža za stanovništvo općine Ogulin kao i susjednih općina Karlovačke županije koje gravitiraju Ogulinu.Osim sa područja Karlovačke županije, naše usluge koriste i stanovnici dviju susjednih županija, Ličko – senjske i Primorsko – goranske. Zadnjih godina sve češće su nam pacijenti i građani iz svih drugih dijelova Hrvatske. To možemo zahvaliti našim kapacitetima koji nam omogućuju brzo zbrinjavanje pacijenata pa su liste čekanja kod nas daleko manje nego u drugim ustanovama a za neke zahvate se ne čeka. Pacijenti su to prepoznali i sve više nam se obraćaju za pomoć jer se po kvaliteti u onom opsegu usluga koje pružamo ne razlikujemo od velikih kliničkih ustanova.

Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Ugovoru sa HZZO-om.

Djelatnost: Ugovorna zdravstvena ustanova za pružanje bolničke i specijalističko –  konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti kao i pružanje palijativne skrbi i produženog liječenja za bolesnike oboljele od kroničnih bolesti koji zahtijevaju takvu skrb.

Skip to content