Politika kvalitete

Politika kvalitete temelj je naše djelatnosti na kojem gradimo zadovoljstvo svih sudionika procesa pružanja usluga zdravstvene skrbi, osnovni okvir naše cjelokupne aktivnosti s ciljem trajnog unapređivanja sustava kvlitete zdravstvene zaštite.

–   Uspostavom i trajnim unapređivanjem sustava kvalitete osiguravamo našim korisnicima visokokvalitetnu zdravstvenu skrb usmjerenu pacijentovim individualnim potrebama.

–   Vodeći brigu o potrebama i interesima svakog zaposlenika, gradimo klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti.

–    Poticanjem trajnog usavršavanja razvijamo kulturu učenja i stručnog razvoja sa ciljem ostvarenja predviđenih ciljeva ustanove

–        Primjenjujemo standarde najbolje prakse temeljene  na znanstvenim dokazima

–        Surađujemo sa korisnicima i suradnicima uz primjenu poslovnih i etičkih normi

–       Pratimo znanstvene i stručne novosti i primjenjujemo ih u skladu sa svojim kadrovskim i    financijskim mogućnostima

–     Provodimo upravljane kvalitetom u svim dijelovima radnog procesa, na svim nivoima naše djelatnosti.

–  Sve aktivnosti u okviru naše djelatnosti provodimo poštujući postojeću zakonsku legislativu

Skip to content