Obavijesti

Plan trajnog usavršavanja – 2016.godina

 

Datum objave: 12 listopada 2015. godine

TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE
 
Predavanja u sklopu trajnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare
 
– 14.10.2015.god. 14h predavaona IV kat “ Put od sestrinske dijagnoze do kategorizacije bolesnika”
 
                                                 Predavači : Višnja Gregorović – Vratarić, dipl.med.techn.
                                                                    Anamarija Novačić – Cindrić, med. sestra
 
– 11.11.2015.god. 14h predavaona IV kat  “ Sestrinske intervencije kod provođenja hemodijalize “
 
                                                 Predavač : Marijana Kirasić, prvostupnica sestrinstva
 
 
Sukladno Pravilniku HKMS predavanja su prijavljena i biti će bodovana.
 
srdačan pozdrav,
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
glavna sestra bolnice
Silvija Vučić,dipl.med.techn.

 

Datum objave: 17. kolovoza 2015. godine

TRAJNO USAVRŠAVANJE ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE 

Predavanje u sklopu trajnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare održati će se 09.09.2015.g. u 14h u prostorijama  OB Ogulin IV kat.
 
Tema: Sestrinske intervencije kod provođenja hemodijalize – prikaz intervencija
Predavač: Marijana Kirasić,  prvostupnica sestrinstva

 

Datum objave: 15. lipnja 2015. godine

Poštovani,
 
Predavanje u sklopu trajnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare održati će se
 
17.06.2015.g. u 14h u dvorani OB Ogulin IV KAT.
 
Tema:  ”Mentalno zdravlje medicinskih sestara “
Predavač .: Željka Cindrić, bacc.med. techn.
 
Predavanje je prijavljeno i odobreno i biti će bodovano prema Pravilniku HKMS
 
Srdačan pozdrav,
s poštovanjem
Silvija Vučić,dipl.med.techn.
Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
 
 

Datum objave: 14.travnja 2015. godine

TRAJNO USAVRŠAVANJE ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE

–  Dana 22.04.2015.  u 14h IV kat održati će se predavanje – trajno usavršavanje za med.sestre/tehničare, isto će biti bodovano sukladno Pravilniku HKMS, s temom predavanja:
    Visok rizik za infekciju – sestrinska dijagnoza
    Predavač ( voditelj ): Biserka Jelić,bacc.med.techn.
                                        Kata Ceranić,ms
                                        Anka Grba,ms

Napomena !      Predavanje  na istu temu bilo je  održano –  11.02.2015.  god.

 
– Dana 13.05.2015.god. u 14h IV kat održati će se predavanje – trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare,isto će biti bodovano sukladno Pravilniku HKMS.
  Tema:  Sestrinske intervencije kod zbrinjavanja rane
  Predavač /voditelj: Dubravka Jurašić,bacc.med.techn.
                                   Dollores Galetić,ms
                                    Jadranka Porubić,ms
 
 

Datum objave: 20.veljače 2015. godine

TRAJNO USAVRŠAVANJE ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE

PREDAVANJE – Dana 11.03. 2015.g. u  14:30h  održati će se predavanje  s  temom “  Sestrinske intervencije u dijagnosticiranju  astme “

                               – Predavanje će se održati u dvorani za sastanke na IV katu OB Ogulin., isto će biti  bodovano prema pravilniku HKMS

 

Datum objave: 10.veljače 2015. godine

PREDAVANJE,

TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE

Dana 24.03.2015.god.  u 14h  u prostorijama OB Ogulin, IV KAT  održati će se predavanje –” Uloga komunikacije između zdravstvenih djelatnika i bolesnika”

Isto je prijavljeno i biti će bodovano prema pravilniku HKMS.

Predavač ; Ines Galetić Žagar, mag.psych.

 

Datum objave: 16.siječnja 2015. godine

PREDAVANJA – 2015. god.

TRAJNO USAVRŠAVANJE ZA MEDICINSKE  SESTRE/TEHNIČARE

Predavanje u sklopu trajnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare održati će se 11.02.2015.god. u 14h u dvorani OB Ogulin IV kat.

Tema : Visok rizik za infekciju

            – sestrinska dijagnoza

Predavač :   Biserka Jelić, prvostupnica sestrinstva

( voditelj ) Kata Ceranić,m.s

                 Anka Grba,

Napomena !

–          Predavanje  na istu temu biti će ponovljeno još jednom  u mjesecu  travnju.

–          Predavanja su prijavljena i odobrena  i biti će bodovana  prema pravilniku HKMS

 

Datum objave: 16.siječnja 2015. godine

Specijalna bolnica za produženo liječenje

Josefa Jeruzalema 7

47 250 Duga Resa

14.01.2015.    

–         članovima HKMS

PREDMET: Poziv na predavanje

Poštovani,

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 23.01.2015 u 13.00 h  u prostoriji za sastanke Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa.

TEMA: PLUĆNA EMBOLIJA

PREDAVAČ: Dr. med Bachir Hoteit specijalist interne medicine-kardiologije

Predavanje se boduje prema pravilniku HKMS !

Srdačan pozdrav!

S poštovanjem 

Ivanka Laslavić, bacc. med. techn.

 

Datum objave: 06.studeni,2014. godine

PREDAVANJE – Trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare održati će se 18.11.2014.god.  u  13:30h  u dvorani OB Ogulin  IV kat.

                           – Tema : Planiranje  zdravstvene njege

                           –  Predavač : HKMS

Predavanje će biti bodovano prema pravilniku HKMS.

 

Datum objave: 03.listopad,2014. godine 

Predavanje u sklopu trajnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare održati će se  22.10.2014.god. u 13:30h  u dvorani OB Ogulin IV kat.
 
Tema : 1.  Pravilna primjena sestrinske dokumentacije
 
           2.   Pravilna kategorizacija bolesnika
 
 Predavač : HKMS
  Svaka tema (predavanje) biti će prijavljena i bodovana prema pravilniku HKMS.

 

Datum objave: 28.siječnja,2014. godine

Dana 12. ožujka 2014. godine u 14 sati i 30 minuta održati će se predavanje – trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare (Bodovanje prema pravilniku HKMS, s temom predavanja: “Provođenje planirane zdravstvene njege kod bolesnika s visokim rizikom za krvarenje”). Predavanje će se održati u dvorani za sastanke na IV.katu O.B Ogulin.

Datum objave: 26.siječnja,2014. godine

Dana 12.veljače.2014 godine u 14 sati i 30 minuta održati će se predavanje – trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare (Bodovanje prema pravilniku HKMS, s temom predavanja: “Komunikacija s bolesnikom u terminalnoj fazi bolesti”). Predavanje će se održati u dvorani za sastanke na IV.katu O.B Ogulin.

 Datum objave: 12.prosinac.2013. godine

Dana 8.siječnja.2014 godine u 14 sati i 30 minuta održati će se predavanje – trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare (Bodovanje prema pravilniku HKMS, s temom predavanja: “Algoritmi reanimacije djece i odraslih”). Predavanje će se održati u dvorani za sastanke na IV.katu O.B Ogulin.

 

 Datum objave: 11.studeni.2013. godine

Datuma 13.11.2013 održati će se predavanje i edukacija o programu kvalitete za liječnike i sestre. Predavanje će se održati prema rasporedu, u 10:00 i 12:00 sati.

 

 Datum objave: 15.listopad.2013 godine

Prošli tjedan, 10. i 11. listopada, u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta u Zagrebu (CEPAMET) održano je stručno savjetovanje pod nazivom “Što nakon strateškog plana palijativne skrbi?”

Na savjetovanju je provedena stručna evaluacija postojećih programa palijativne skrbi (Mobilnih palijativnih timova, modela dobre prakse u pojedinim županijama) i provedena  usporedba njihovih načine rada i njihovih  iskustava. Savjetovanje je bilo izuzetno zanimljivo jer su  zdravstveni djelatnici iz prakse, sa terena iznosili svoja iskustva i probleme.

Predstavljene su i nužne mjere za daljnji razvoj sustava palijativne skrbi u Hrvatskoj.

Stručnom savjetovanju su iz naše ustanove prisustvovale dr Helena Hlavač, spec.otorinolaringolog, voditelj tima za palijativnu skrb u OB Ogulin, Ivanka Meštrović, glavna sestra bolnice i Višnja Gregorović – Vratarić, sestra za kontrolu kvalitete.

                                                                                                                         Višnja Gregorović-Vratarić

 

Datum objave: 07.listopad.2013 godine

Dana 13.studenog.2013 godine u 14 sati i 30 minuta održati će se: Predavanje – trajno usavršavanje za medicinske sestre (bodovanje prema pravilniku HKMS-a) s temom predavanja “Planiranje zdravstvene njege kod bolesnika s retinopatijom “. Predavanje će se održati u dvorani za sastanke (dvorana za sastanke se nalazi na 4.katu) O.B Ogulin.

 

Datum objave: 07.listopad.2013 godine

Dana 14.listopada.2013 godine u 13 sati i 30 minuta održati će se: Predavanje za sve glavne sestre, medicinske sestre, tehničare bolnice i sve zainteresirane sa temom predavanja “Sterilizacija, kontrola sterilizacije, rokovi i trajanja “. Predavanje će se održati u dvorani za sastanke (dvorana za sastanke se nalazi na 4.katu) O.B Ogulin, a predavanje održavaju predavači iz Zagreba.

 

Datum objave: 16.rujan.2013 godine

Dana 09.listopada.2013 godine u 14 sati i 30 minuta održati će se: Predavanje – trajno usavršavanje za medicinske sestre (bodovanje prema pravilniku HKMS-a) s temom predavanja “Kvaliteta života starije životne dobi u domovima za starije i nemoćne “. Predavanje će se održati u dvorani za sastanke (dvorana za sastanke se nalazi na 4.katu) O.B Ogulin.

 

Datum objave: 12.rujan.2013 godine 

14.09.2013. Dan grada – Dan otvorenih vrata bolnice od 10.00 – 12.00 sati
Savijeti: – spec interniste uz mogućnost snimanja spirometrije, kontrola GUK-a i mjerenje 
                  krvnog tlaka
               – kirurga
               – neurologa
               – ginekologa
               – okuliste – mogućnost mjerenja očnog tlaka
               – dermatologa – dermatoskopija
 
 

Datum objave: 12.rujan.2013 godine

Od strane hrvatskog zavoda za hitnu medicinu isti će organizirati tečaj 13. u 14.09.2013 za liječnike, medicinske sestre te tehničare za rad u OHBP u O.B Ogulin:
                 – održavanje dišnih putova
                 – temeljni postupci oživljavanja
                 – sigurna defibrilacija
                 – napredni postupci održavanja života

 

Datum objave: 8.kolovoz.2013 godine

Dana 11.09.2013 godine u 14 sati i 30 minuta održati će se: Predavanje – trajno usavršavanje za medicinske sestre (bodovanje prema pravilniku HKMS-a) s temom predavanja ” Provođenje planirane zdravstvene njege kod prijema bolesnika s akutnim infarktom miokarda u JIL-u “. Predavanje će se održati u dvorani za sastanke (dvorana za sastanke se nalazi na 4.katu) O.B Ogulin.

 

Datum objave: 24.srpnja.2013 godine

Edukacija svih medicinskih sestara o uvođenju sestrinske dokumentacije u elektron.obliku u dvorani za sastanke na IV.katu O.B Ogulin održati će se u grupama:
31.07.2013 u 9:00 i 14:30 sati
01.08.2013 u 9:00 i 14:30 sati

 

 

Datum objave: 8.lipanj.2013 godine

Dana 12.lipnja.2013 godine u 14 sati i 30 minuta održati će se: Predavanje – trajno usavršavanje za medicinske sestre (bodovanje prema pravilniku HKMS-a) s temom predavanja ” Provođenje planirane zdravstvene njege kod bolesnika oboljelog od Parkinsonove bolesti “. Predavanje će se održati u dvorani za sastanke (dvorana za sastanke se nalazi na 4.katu) O.B Ogulin.

 

Datum objave: 9.svibanj.2013 godine

Dana 22.svibnja.2013.g. odražti će se predavanje za medicinske sestre ne temu “Sestrinska dijagnoza – visok rizik za pad”. Predavanje će se održati na IV.katu u dvorani za sastanke  sa početkom u 14.30 sati. Bodovanje prema pravilniku HKMS.

 

Datum objave: 22. travanj. 2013 godine

Dana 24.travnja.2013.g. odražti će se predavanje za medicinske sestre ne temu “Provođenje planirane zdravstvene njege kod umirujućeg bolesnika”. Predavanje će se održati na IV.katu   sa početkom u 14.30 sati.

Skip to content