Liste čekanja

Na ovoj web stranici objavljene su liste čekanja pacijenata u Općoj bolnici Ogulin. Temeljem dopisa Ministrarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: 500-01/04-08/9 ur.br.: 534-05-02/05-07-64 od 01. veljače 2007. godine obvezni smo objavljivati liste na web stranicama bolnice, a u kontekstu Nacionalnog programa borbe protiv korupcije koji je prihvatila Vlada republike Hrvatske.

Na ovom dijelu portala biti će objavljivane liste čekanja pacijenata na odjelima Opće bolnice Ogulin, sukladno Nacionalnom programu protiv korupcije koji je prihvatila Vlada republike Hrvatske.

Liste pacijenata biti će objavljivane u sljedećoj formi:

Ime i prezime pacijenta: Horvat Pero
Broj osigurane osobe: 954 34854745

Šifra bolesnika            Datum Upisa     Datum prijema
HP954 34854745          05.01.2009         28.01.2009.   

Listi možete pristupiti klikom na link ispod:

Link:  LISTA ČEKANJA

Mail za pitanja i pritužbe u vezi lista čekanja:

liste.cekanja@bolnica-ogulin.hr

Skip to content