Laboratorij - Upute za pacijente

Kontakt: tel: 047/819 – 825

                 tel: 047/819 – 827

Voditeljica: Andreja Lipošćak Jurković, mag.med.biokemije

Glavna inženjerka: Kristina Šimić, prvostupnica laboratorijske dijagnostike

 

INFORMACIJE ZA POSJETITELJE:
 
Radno vrijeme: pon.-pet. 7-15h
Vađenje krvi: pon.-pet. 7-15h
Hitni laboratorij: svaki dan 0-24h
Biokemijske pretrage:
 
Acidobazna ravnoteža-kapilarna, arterijska krv
Alanin-aminotransferaza (ALT)-serum
Albumin-serum,
Alkalna fosfataza (ALP)-serum
Alfa-amilaza-serum,urin
Alfa-1-feto protein (AFP)-serum
Aspartat-aminotransferaza (AST)-serum
Bilirubin ukupni-serum
Bilirubin konjugirani-serum
CA 15-3-serum
CA 19-9-serum
CA 125-serum
C-reaktivni protein (CRP)-serum
Etilni alkohol-serum
Feritin-serum
Fosfat anorganski-serum
Glukoza-serum, plazma, likvor
g-glutamiltransferaza (GGT)-serum
Hemoglobin A1C-puna krv
Hemoglobin-okultno krvarenje u stolici
Kalcij ukupni-serum, urin
Kalij-serum, urin
Karcinoembrionalni antigen (CEA)-serum
Klirens endogenog kreatinina
Kloridi-serum, urin
Kolesterol-serum
Kolesterol-HDL-serum
Kolesterol-LDL-serum
Korionski gonadotropin (b-HCG)-serum
Kreatinin-serum, urin
Kreatin kinaza (CK)-serum
Laktat dehidrogenaza (LD)-serum
Likvorska dijagnostika- izgled, boja, broj stanica, ukupni proteini, glukoza, kloridi
Natrij-serum
Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC)-serum
Prostata specifični antigen-ukupni (PSA)-serum
Proteini ukupni-serum, urin
Punktati-amilaza, broj stanica, glukoza, LD, mukoproteini (Rivalta)
Test oralne podnošljivosti glukoze (OGTT)-plazma
Tireotropni hormon (TSH)-serum
Tiroksin (T4)-serum
Trijodtironin (T3)-serum
Troponin I
Trigliceridi-serum
Urati-serum-urin
Ureja-serum
Urin-fizikalno kemijski pregled i mikroskopski pregled sedimenta
Željezo (Fe)-serum
 
Bilirubin nekonjugirani- kapilarna krv
 
Fosfat anorganski- urin
 
hs Troponin I- serum
 
MDRD- računski
 
Laboratorijska hematologija
 
Diferencijalna krvna slika
Kompletna krvna slika
Retikulociti
Sedimentacija eritrocita
 
Laboratorijska koagulacija
 
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme-plazma
D-dimeri-plazma
Fibrinogen-plazma
Protrombinsko vrijeme-plazma
Trombociti-puna krv
UPUTE ZA PRIPREMU BOLESNIKA PRIJE UZIMANJA UZORAKA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE
Na laboratorijsku obradu doći s zdravstvenom iskaznicom, iskaznicom dopunskog osiguranja i pravilno popunjenom uputnicom.
 
Opće upute za pripremu bolesnika prije uzimanja krvi   
– dan prije uzimanja uzoraka krvi potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost; te uzeti uobičajene obroke hrane
– poslije 22 sata uvečer prije vađenja krvi ne uzimati hranu, piti (osim vode), niti pušiti
– ukoliko se zna da neka farmakološki aktivna tvar (lijekovi, alkohol, kofein, nikotin, sredstva ovisnosti, oralni kontraceptivi) značajno utječe na koncentraciju analita koji se mjeri, treba je u dogovoru s liječnikom, izbjegavati, – ako je moguće najmanje dva dana prije uzimanja krvi
– za redovite pretrage uzorak krvi se uzima ujutro, između 7 i 10 sati
– od dolaska u ambulantu do uzimanja uzorka krvi preporuča se mirovati 15-20 minuta.
Priprema bolesnika prije određivanja lipidnog statusa
– dva tjedna prije uzimanja uzorka krvi uobičajeno se hraniti i izbjegavati promjene u tjelesnoj težini
– 48 sati prije uzimanj akrvi izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost i neuzimati alkohol
– 24 sata prije uzimanja krvi uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne (izbjegavati pretjerani unos kalorija)
– 12 sati prije uzimanja krvi (poslije 19 sati uvečer) ne uzimati hranu, piti alkohol, kavu niti pušiti
– akutnog infarkta miokarda, moždanog udara, kirurške operacije, traume, sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida, akutne bakterijske ili virusne infekcije.
Priprema bolesnika prije određivanja željeza
– 24-48 sati prije uzimanja krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima i energetske napitke
– ako je bolesnik pod terapijom preparatima željeza ili/i multivitaminskim preparatima obogaćenim željezom, kontrola željeza u serumu izvodi se
–          najmanje 7 do 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza
–          tri dana nakon davanja intravenoznih preparata
–          mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza
– koncentracije željeza u serumu su povećane kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina, kemoterapijskih agenasa (posebno cisplatina i metotreksata)
– određivanje željeza ne treba provoditi u stanju akutne infekcije.
Priprema bolesnika prije provođenja testa oralne podnošljivosti glukoze
– test se izvodi ujutro nakon što je bolesnik prethodnu noć bio natašte (8-14 sati), a tri dana prije toga na uobičajenoj prehrani (>150 g ugljikohidrata na dan) i bez ograničavanja tjelesne aktivnosti
– za vrijeme testa bolesnik mora mirovati (ne smije biti izložen pojačanoj tjelesnoj aktivnosti), ne smije jesti, piti kavu i druga pića, niti pušiti
Priprema bolesnika i uzimanje stolice za određivanje okultnog (nevidljivog) krvarenja u stolici
– 7 dana prije testa ne preporučuje se uzimati lijekove koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sustavu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, rezerpin, kortikosteroidi i dr.)
– test treba odgoditi kod proljeva, menstruacije, krvarenja iz hemoroida i hematurije
– preporučeno je analizirati tri uzastopne stolice kroz tri dana i to po dva uzorka s različitih mjesta iz svake stolice
– za bolesnik treba biti na posebnoj dijeti tri dana prije i tijekom ispitivanja:
preporučuje se:
– dobro kuhano meso, perad, riba, žitna kaša, kuhano voće i povrće, kikiriki i drugo koštunjavo voće, kokice, kruh od mekinja, salate
treba izbjegavati:
– nedovoljno pečeno crveno meso (janjetina, govedina), jetrene kobasice, krvavice, bijelu repu, hren, dinje, lubenice i sl. (daju lažno pozitivne rezultate)
– preparate željeza
– vitamin C u količini >250 mg/dan (daje lažno negativne rezultate).
Upute za uzimanje mokraće za kvalitativnu analizu
– uzorak izbora je srednji mlaz  nakon noćnog sna, toalete vanjskog spolovila, prije doručka i drugih aktivnosti
– vrijeme od posljednjeg pražnjenja mjehura treba biti najmanje 4, a najviše 8 sati
– analiza se ne preporučuje kod žena neposredno prije, za vrijeme i neposredno nakon menstruacije kao ni kod žena koje imaju vidljiv vaginalni iscjedak
– uzorak mokraće treba skupljati u čistu posudu sa širokim grlom koja je po mogućnosti za jednokratnu upotrebu
– uzorak mokraće se prenosi do mjesta obrade u zatvorenoj epruveti bez aditiva
Upute za skupljanje 24-satne mokraće
– mokraću skupljati u čistu i suhu odgovarajuću posudu (posude) koja se čuva na hladnom mjestu (hladnjak)
– za vrijeme skupljanja bolesnik ne smije uzimati diuretike, a izbjegavati treba kofein i alkohol
– način skupljanja 24-satne mokraće: ujutro, npr.u 7 sati potpuno isprazniti mjehur, tu mokraću baciti i zatim skupljati svu mokraću tijekom dana i noći do drugog dana u 7 sati ujutro kada se izmokri i ta mokraća doda cjelokupnoj količini
– cjelokupnu mokraću isti dan donijeti u laboratorij do 10 sati
– za određivanje klirensa kreatinina sakupiti 24-satnu mokraću i ujutro natašte izvaditi krv .
Linkovi:
www.hkmb.hr – Hrvatska komora medicinskih biokemičara
www.hdmblm.hr – Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Skip to content