Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom

 

Interna medicina    

 

- Internistička amb

047/819 – 810

- Dnevna bolnica

047/819 - 810

- Kardiološka ambulanta

047/819 - 706

- Ultrazvuk srca

047/819 - 706

- Ergometrija

047/819 - 706

- Holter

047/819 - 706

- Pulmološka ambulanta

047/819– 797

- Dijabetologija

047/819 - 811

Dermatologija i venerologija

 

- Dermatološka ambulanta

047/819 - 816

- Dermatološka dijagnostika

047/819 - 815

Neurologija

 

- Neurološka ambulanta

047/819 - 850

- Elektrofiziologija - EEG

047/819 - 850

Psihijatrija

 

- Psihijatrijska ambulanta

047/819 - 853

- Dnevna bolnica

047/819 – 853

Hemodijaliza

047/819 - 846

Fizikalna medicina i rehabilitacija 

- Fizikalna ambulanta

047/819 - 773

- Fizikalna terapija

047/819 - 772

- Fizijatr.dijagn. (EMG, EMNG)

047/819 – 819

Logopedija

      

- Logopedska ambulanta

047/819 – 817

Pedijatrija

       

- Pedijatrijska ambulanta

047/819 – 750

- Dnevna bolnica

047/819 – 750

- Pedijatrijska dijagnostika -  EEG 

047/819 - 750     

- Pedijatrijski ultrazvuk

047/819 - 750

- Pedijatrijska alergološka amb. 

047/819 - 750 

Opća kirurgija

      

- Kirurška ambulanta

047/819 - 911

- Jednodnevna kirurgija

047/819 - 911

- Dnevna bolnica

047/819 - 911   

- Endoskopija probavnog trakta

047/918 – 904

- Urološka ambulanta

047/819 - 797

Ortopedija

      

- Ortopedska ambulanta

047/819 – 775

- Jednodnevna kirurgija   

047/819 - 775 

Otorinolaringologija

 

- Ambulanta za uho, nos, grlo

047/819 – 903

- Jednodnevna kirurgija

047/819 – 903

- Endoskopska dijagnostika

047/819 - 903             

- Audiološka dijagnostika

047/819 - 903

Oftamologija

 

- Oftalmološka ambulanta  

047/819 – 822

- Jednodnevna kirurgija

047/819 – 822

- Oftalmološka dijagnostika

047/819 - 822

Ginekologija

      

- Ginekološka ambulanta       

047/819 – 760

- Jednodnevna kirurgija

047/819 – 760

- Dnevna bolnica

047/819 – 760

- Ginekološki ultrazvuk  

047/819 - 760

- Ginekološka endoskopija    

047/819 - 760

 Anesteziologija  

- Anesteziološka ambulanta

047/819 - 777

- Ambulanta za bol 

047/819 - 899

Radiologija

     

- Klasične i kontrastne pretrage

047/819 - 837

- Ultrazvuk

047/819 - 837

- Ultrazvuk – dopppler

047/819 - 837

- CT - kompjutorizirana tomografija

047/819 - 837 

- Mamografija

047/819 - 837

- Denzitometrija

047/819 - 837

- Rtg snimanje zuba

047/819 - 837

Mikrobiologija s parazitologijom

047/819 – 793

Medicinska biokemija

 

- Bolnički laboratorij

047/819 - 824

- Vanjski laboratorij

047/819 – 827

- Transfuzijska medicina               

047/819 - 757

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de