Izvješće o edukaciji

Dana 15.12.2022 na lokaciji Biocentra u Zagrebu je bila održana  edukacija na temu moderne sterilizacije koju je organizirala tvrtka EMMA Servis sa suradnicima. Sve teme predavanja su bile usmjerene na mikrobiološke laboratorije ne na bolničku sterilizaciju. Svi predavači su govorili o uređajima koji se koriste u mikrobiološkim laboratorijima te o njihovom umjeravanju, validaciji i održavanju. Od važnosti za našu sterilizaciju je jedino bilo spominjanje sigurnosnih ventila koji se koriste kako bi zaštiti sterilizatore od previsokog dotoka pare (tlak) jer dobivamo paru iz kotlovnice. Osim sigurnosnih ventila bilo je poučno naučiti kada se rade  periodični pregledi za opremu pod tlakom visoke razine opasnosti (vanjski pregled svake 2 godine, unutarnji svakih 6 godina i tlačna proba svakih 10 godina). Nakraju je bio razgovor od biološkim indikatora gdje ništa novo nisam čula jer sve spomenuto mi već koristimo u našoj centralnoj sterilizaciji (ampule sa sporama i uređaj za očitavanje). Sve prezentacije koje su bile na edukaciji su dostavljene ustanovama koje su prisustvovale edukaciji.

19.12.2022, Ogulin, dipl.sanit.ing. Isabella Batur

 

 

Izvještaj sa stručnog skupa

 U Dubrovniku od 26.-29.10.2022.održan je 20.stručni skup operacijskih sestara Hrvatske. Iz naše ustanove ovom skupu nazočile su instrumentarke Maja Bićanić,Kristina Španić i Katarina Žilić.Tema ovogodišnjeg skupa je bila "Operacijska sestra u očima bolesnika". Na početku ovog skupa,društvo je ugostilo izaslanstvo Turske i Izraela.Gosti su upoznali naše sestre instrumentarke sa svojim sistemom edukacije instrumentarki,odnosima instrumentarki i ostalih timova unutar operacijskog bloka,sigurnosti pacijenata i sprečavanju infekcija u operacijskim salama. U nastavku upoznati su sa domaćinom,Općom bolnicom Dubrovnik,njihovom poviješću nastajanja,ratnom periodu te sadašnjim napredkom. Skupu su nazočile mnoge druge instrumentarke (oko 160 sestara ) Općih bolnica,Kliničkih centara i privatnih klinika,iznoseći svoja iskustva i novitete u radu.Osim instrumentarki bile su tu i razne sponzorske firme s kojima se surađuje te su i one predstavljalje neke novitete u svom napretku. Na kraju skupa odrađen je i radni dio skupa,a to je izvješće o prošlogodišnjem radu,budućim planovima te ovaj puta i biranje novog predsjedništva. Osim usvajanja noviteta,druženja i razmjene iskustava,društvo je po običajima domaćina imalo upoznavanje sa domaćim krajolikom,pa je tako bio organiziran i obilazak poznatih Dubrovačkih zidina.

slika2

 

 

U Opatiji, sklopu hotela Amadria park od 27.-29.10.2022. Održan je godišnji Kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju te Kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije.Održano je mnoštvo predavanja na kojima su prisustvovale i medicinske sestre naše bolnice: Petra Grdić, bacc.med.techn. (Op. Sala),Marijana Kalaš, ms. (JIL) iNika Lapić, ms. (Op. Sala.)

Jedno od usko povezanih predavanja sa navedenim radilištima bilo je i predavanje  “Medicinska sestra instrumentarka u angio sali”  na kojem su naše djelatnice upoznate sa radom u salama većih klinika.Jedno od predavanja održanih bilo je i ono dr. Branke Bićanić i prim. Ivana Kirina: Prikaz slučaja iz naše operacijske sale.Stečena znanja i vještine,kao i nova poznanstva koristiti će u budućem radu. 

slika1

 Datum objave 21.12.2022. Petra Grdić

 

Datum objave: 27. travanj 2017. godine

U Šibeniku, u hotelskom naselju Solaris od 20.-23. travnja 2017. godine održan je 10. Međunarodni kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije. Međunarodni naglasak ovome kongresu dali su predavači iz Kanade, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Održano je mnoštvo predavanja i radionica sa stručnom tematikom: intenzivna skrb, anestezija, reanimacija, transfuzija, hitna medicina; te edukacija i kontinuirano stručno usavršavanje medicinskih sestara. Kongresu su prisustvovale i medicinske sestre iz naše bolnice Jasmina Mlinac, bacc.med.techn., Šimun Topolovac, bacc.med.techn. i Branka Špehar, mag.med.techn., iz OHBP-a sa predavanjem "Istraživanje zahtjeva i potreba za objedinjenim hitnim bolničkim prijemom u Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin", te Marica Francetić, ms i Martina Mržljak, bacc.med.techn. iz Jedinice intenzivnog liječenja. Nadam se da će nam stečena znanja i vještine koristiti u budućem radu.

 

Branka Špehar

 kongres

 

Datum objave: 8. lipanj 2016. godine

U Duga Resi je 02.lipnja, 2016.g. održan stručni skup sa temom "Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji danas" na kojem je  predstavljen priručnik "Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne službe s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb.

U prilogu je izvješće sa skupa.

Izvješće sa stručnog skupa Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji danas

Datum objave: 5. svibanj. 2014 godine

zadar

U prilogu se nalazi izvještaj sa 15.stručni  skup Udruge medicinskih sestara u gastoenterologiji i endoskopiji, u Zadru od 25. - 27.travnja o.g. Na skupu je održan čitav niz predavanja koja su ukazala na veliki doprinos medicinskih sestara u unaprijeđenju kvalitete liječenja pacijenata sa bolestima probavnog sustava.

Prilog: Izvješće sa stručnog skupa

 

 

 Datum objave: 23. travanj. 2013 godine

U prilogu se nalazi izvještaj sa14. međunarodnog kongresa

"Udruge medicinskih sestara i tehničara u gatroenterologiji i

endoskopiji Hrvatske" koji je održan od 19.-21.travnja.2013

godine u Šibeniku.

Prilog: Izvještaj sa stručnog skupa

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de