Predloženi dnevni red za sjednice

Upravnog vijeća 

Predloženi dnevni red za 24. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 22.02.2016. godine

Predloženi dnevni red za 25. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 25.04.2016. godine

Predloženi dnevni red za 26. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 06.06.2016. godine

Predloženi dnevni red za 27. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 07.07.2016. godine

Predloženi dnevni red za 28. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 08.09.2016. godine

Predloženi dnevni red za 29. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 21.09.2016. godine

Predloženi dnevni red za 30. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 02.11.2016. godine

Predloženi dnevni red za 31. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 16.11.2016. godine

Predloženi dnevni red za 32. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 19.12.2016. godine

Predloženi dnevni red za 33. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 12.01.2017. godine

Predloženi dnevni red za 34. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 20.02.2017. godine

Predloženi dnevni red za 35. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 04.04.2017. godine

Predloženi dnevni red za 36. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 15.05.2017. godine

Predloženi dnevni red za 37. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 27.06.2017. godine

Predloženi dnevni red za 38. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 05.07.2017. godine

Predloženi dnevni red za 39. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 21.07.2017. godine

Predloženi dnevni red za 40. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 11.09.2017. godine

Predloženi dnevni red za 41. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 24.10.2017. godine

Predloženi dnevni red za 42. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 08.11.2017. godine

Predloženi dnevni red za 43. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 09.11.2017. godine

Predloženi dnevni red za 44. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 04.12.2017. godine

Predloženi dnevni red za 1. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 29.01.2018. godine

Predloženi dnevni red za 2. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 26.02.2018. godine

Predloženi dnevni red za 3. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 29.03.2018. godine

Predloženi dnevni red za 4. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 14.05.2018. godine 

Predloženi dnevni red za 5. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 19.06.2018. godine

Predloženi dnevni red za 6. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 24.07.2018.godine 

Predloženi dnevni red za 7. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 17.09.2018. godine

Predloženi dnevni red za 8. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 22.10.2018. godine

Predloženi dnevni red za 9. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 26.11.2018. godine

Predloženi dnevni red za 10. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 17.12.2018. godine

Predloženi dnevni red za 11. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 21.01.2019. godine 

Prijedlog dnevnog reda za 12. sjednicu

Prijedlog dnevnog reda za 13. sjednicu

Prijedlog dnevnog reda za 14. sjednicu

Prijedlog dnevnog reda za 15. sjednicu

Prijedlog dnevnog reda za 16. sjednicu UV

Prijedlog dnevnog reda za 17. sjednicu

Prijedlog dnevnog reda za 18. sjednicu

Prijedlog dnevnog reda za 19. sjednicu

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de