Zaključci sa održanih sjednica

Upravnog vijeća 

 

Zaključci sa 23. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 25.01.2016. godine

Zaključci sa 24. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 22.02.2016. godine

Zaključci sa 25. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 25.04.2016. godine

Zaključci sa 26. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 06.06.2016. godine

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 07.07.2016. godine

Zaključci sa 28. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 08.09.2016. godine

Zaključci sa 29. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 21.09.2016. godine

Zaključci sa 30. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 02.11.2016. godine

Zaključci sa 31. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 16.11.2016. godine

Zaključci sa 32. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 19.12.2016. godine

Zaključci sa 33. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 12.01.2017. godine

Zaključci sa 34. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 20.02.2017. godine

Zaključci sa 35. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 04.04.2017. godine

Zaključci sa 36. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 15.05.2017. godine

Zaključci sa 37. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 27.06.2017. godine

Zaključci sa 38. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 05.07.2017. godine

Zaključci sa 39. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 21.07.2017. godine

Zaključci sa 40. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 11.09.2017. godine

Zaključci sa 41. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 24.10.2017. godine

Zaključci sa 42. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 08.11.2017. godine

Zaključci sa 43. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 09.11.2017. godine

Zaključci sa 44. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 04.12.2017. godine

Zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 29.01.2018. godine

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 26.02.2018. godine

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 29.03.2018. godine

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 14.05.2018.godine

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 19.06.2018.godine

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 24.07.2018.godine

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 17.09.2018.godine

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 22.10.2018.godine

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 26.11.2018.godine

Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 17.12.2018. godine

Zaključci sa 11. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 21.01.2019. godine

Zaključci sa 12. sjednice Upravnog vijeća ustanove održane dana 19.02.2019. godine

Zaključci s 13. sjednice UV od 21.03.2019.

Zaključci s 14. sjednice održane dana 18.04.2019.

Zaključci s 15. sjednice UV održane dana 20.05.2019.

Zaključci sa 16. sjednice UV od 03.06.2019.

Zaključci sa 17. sjednice UV od 07.06.2019.

Zaključci s 18. sjednice UV od 17.06.2019

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de