Upravno vijeće 

 

Predsjednik upravnog vijeća:

Vjekoslav Bitunjac, dipl.iur

 

Članovi upravnog vijeća:

Vera Katalinić-Janković, dr.med.

Karmen Krpan - Krizmanić, dr.med.spec.obiteljske medicine

Marina Brozinić-Došen, mag.oec.

Domagoj Magdić, mag.ing.silv.

Marija Salopek Angelov, dr.med.spec.anesteziolog

Antonija Suvajac, med.sestra

 

Predloženi dnevni red za sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa održanih sjednica Upravnog vijeća

 

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de