Politika kvalitete

 

            Politika kvalitete temelj je naše djelatnosti na kojem gradimo zadovoljstvo svih sudionika procesa pružanja usluga zdravstvene skrbi, osnovni okvir naše cjelokupne aktivnosti s ciljem trajnog unapređivanja sustava kvlitete zdravstvene zaštite.

-   Uspostavom i trajnim unapređivanjem sustava kvalitete osiguravamo našim korisnicima visokokvalitetnu zdravstvenu skrb usmjerenu pacijentovim individualnim potrebama.

-   Vodeći brigu o potrebama i interesima svakog zaposlenika, gradimo klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti.

-    Poticanjem trajnog usavršavanja razvijamo kulturu učenja i stručnog razvoja sa ciljem ostvarenja predviđenih ciljeva ustanove

-        Primjenjujemo standarde najbolje prakse temeljene  na znanstvenim dokazima

-        Surađujemo sa korisnicima i suradnicima uz primjenu poslovnih i etičkih normi

-       Pratimo znanstvene i stručne novosti i primjenjujemo ih u skladu sa svojim kadrovskim i    financijskim mogućnostima

-     Provodimo upravljane kvalitetom u svim dijelovima radnog procesa, na svim nivoima naše djelatnosti.

-  Sve aktivnosti u okviru naše djelatnosti provodimo poštujući postojeću zakonsku legislativu

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de