Arhiva natječaja objavljenih na stranici Opće bolnice Ogulin

NATJEČAJ za prijem u r.o. (veljača 2019.)

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja (med.sestra)

NATJEČAJ za prijem u r.o.( mag.med.biokem)

 Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU (derm.) 2019

NATJEČAJ za prijem u r.o. (siječanj 2019.)

NATJEČAJ za prijem u r.o. (prosinac 2018.)

Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ za prijem u r.o. (studeni 2018.)

Natječaj-stručno osposobljavanje za rad 

Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Obavijest o rezultatima natječaja

Odluka o izboru specijalizanta

 Lista rezultata pristupnika za specijalizaciju

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU (gin.) 2018

Lista pristupnika s istaknutim bodovima prema čl. 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanta

Natječaj za prijem pripravnika na pripravnički staž

obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ za prijem u r.o. (kolovoz 2018.)

NATJEČAJ za prijem u r.o. (srpanj 2018.).doc

Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ za prijem u r.o. (lipanj 2018.)

Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ za prijem u r.o. (svibanj 2018.) - spramačica

Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ za prijem u r.o. (travanj 2018.)

Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ za prijem u r.o. (ožujak 2018.)

Obavjest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ za prijem u r.o.

Obavijest o rezultatima natejčaja (fizioterapeut)

Obavjest o rezultatima natječaja

Stručno osposobljavanje za rad (FIZIOTERAPEUT)

NATJEČAJ za prijem u r.o. (siječanj 2018.)

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA (laboratorijski tehničar, spremačica i radnica u praoni).

Obavijest o rezultatima natječaja (kotlovnica)

NATJEČAJ za prijem u r.o. (lab.teh., spremačica, radnik u praoni ) prosinac 2017

Obavijest o razultatima natječaja (medsestra)

NATJEČAJ za prijem u r.o. (med.sestra) studeni 2017

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (rukovatelj kotlovskog postrojenja) 2017.

Obavijest o rezultatima natječaja (stručno osposobljavanje za rad)

Stručno osposobljavanje za rad - oglasi

NATJEČAJ za prijem u radni odnos-dr.medicine (rujan 2017.)

Odluka o izboru specijalizanta

Lista rezultata pristupnika za specijalizacije

Obavijest o rezultatima natječaja (m.s.)

Obavijest o rezultatima natječaja - spec oftramolog

NATJECAJ ZA SPECIJALIZACIJU 2017

 Lista pristupnika s istaknutim bodovima prema članku 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata

NATJEČAJ za prijem u r.o. oftalmolog (srpanj 2017)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos-dr.medicine i med.sestra (srpanj 2017.)

 NATJEČAJ za prijem u r.o. (med.sestra) lipanj 2017

obavijest o rezultatima natječaja (med.sestra)

Obavijest o rezultatima natječaja (spec.kirurg)

 NATJEČAJ za prijem u r.o. spec. kirurg (svibanj 2017)

NATJEČAJ za prijem u r.o. - med.sestra (svibanj 2017.)

Obavijest o rezultatima natječaja-prvost.fizioterapije (SOR)

Obavijest o rezultatima natječaja (spec. pulmolog; vodoinstalater)

obavijest o rezultatima natječaja za stručnog referenta za fakture

Oglas-stručno osposobljavanje za rad

NATJEČAJ za prijem u r.o. (fakturista) 2017

Obavijest o rezultatima natječaja (radnik u praoni)

NATJEČAJ za prijem u r.o. (travanj 2017)

NATJEČAJ za prijem u r.o. (zamjena u praoni) 2017

Obavjest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ za prijem u r.o. (ožujak 2017.)

Stručno osposobljavanje za rad - prvostupnik/ca fizioterapije

Obavijest o rezultatima natječaja(lab.teh. i pom.kuharica)

Obavijest o rezultatima natječaja (prvost.fizioterapije)

Obavijest o rezultatima natječaja - stručno osposobljavnje za rad

Obavijest o rezultatima natječaja (prvost. sestrinstva i primalja)

NATJEČAJ za prijem u r.o.(veljača 2017)

Obavijest o rezultatima natječaja (med.sestratehničar)

natječaj za prijem u radni odnos: prvost.sestrinstva i primalja

Stručno osposobljavnje za rad (informatičar; prvost.ekonomije; mag.ekonomije)

obavijest o rezultatima natječaja (prvostupnika/sa med.lab.dg. i lab. tehničar/ka

NATJEČAJ za prijem u r.o.(prvost.med.lab.dg. i lab.teh.)

NATJEČAJ za prijem u r.o. med.sestra (prosinac 2016.)

Stručno osposobljavnje za rad - prvostupnik-ca med.lab.dg.

Obavijest o rezultatima natječaja (rukovatelj kotlovskog postrojenja)

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (rukovatelj kotlovskog postrojenja)

obavijest o rezultatima natječaja - med.sestre

Obavijest o rezultatima natječaja - dr.med.

NATJEČAJ za prijem u r.o. (određeno-zamjena) med.sestra

Obavijest o rezultatima natječaja - stručno osposobljavanje za rad 

NATJEČAJ za prijem u radni odnos-dr.medicine (listopad 2016)

Obavijest o rezultatima natječaja (med.sestra-tehničar)

Obavijest o rezultatima natječaja (dr.med.)

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD (prvost.sestrinstva i fizioterap.teh.)

NATJEČAJ - dr.medicine (pripravnički staž)

NATJEČAJ za prijem u r.o. (određeno-zamjena) med.sestra

Obavijest o rezultatima natječaja – dr.med. pripravnički staž

NATJEČAJ - dr.medicine (pripravnički staž)

obavijest o rezultatima natječaja (radnik u praoni)

NATJEČAJ za prijem u r.o. zamjenu u praoni 2016

Obavijest o rezultatima natječaja (str.prvost.sestrinstva)

Stručno osposobljavnaje za rad (prvost.sestrinstva)

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

 NATJEČAJ za prijem u radni odnos (srpanj 2016)

Obavijest o rezultatu natjecaja za dr med

NATJEČAJ za prijem u radni odnos-specijalisti (svibanj 2016)

Obavijest o rezultatima natječaja - Stručno osposobljavanje za rad (zaštita na radu)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos-17.05.2016.

Obavijest o rezultatima natjecaja (med.sestra)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (anesteziolog)

Natječaj za voditelje odjela 2016

Stručno osposobljavanje za rad-PRIMALJA

Stručnjak zaštite na radu

Odluka o imenovanju voditelja Odjela za pedijatriju

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (veljača 2016)

Obavijest o rezultatima natječaja

Natječaj za voditelja pedijatrije 2016

NATJECAJ ZA SPECIJALIZACIJU 2015

TABELA ZA BODOVANJE SPECIJALIZANATA

Lista rezultata pristupnika za specijalizaciju iz oftamologije i optometrije

Lista rezultata pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Lista rezultata pristupnika za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (prosinac 2015)

Odluka o izboru specijalizanata

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

NATJECAJ ZA SPECIJALIZACIJU(anest, hitna,kir,orl,int i psih. )2014

Odluka o izboru specijalizanata (kirurgija)

Odluka o izboru specijalizanata (interna)

Odluka o izboru specijalizanata (orl)

Odluka o izboru specijalizanata (psihijatrija)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (25.02.2015.)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (travanj 2015.)

OGLAS(bacc.med.techn, med.sestra) 2014

OGLAS (med.sestra, lab.teh.) 2014

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU 11.12.2013

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU 11.10.2013

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU 27.11.2013

OGLAS bacc.med.techn, med.sestra NKV, voditelj prehrane2013

OGLAS spec.ginekolog 29.04. 2013

OGLAS  (bacc.med.techn, med.sestra)

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU TRAVANJ 2014

OGLAS (bolnicar) 2014

OGLAS (spec.kirurg, dr.med.) 2014

Odluka o izboru specijalizanta

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - srpanj

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Ogulinnatječaj je objavljen i u Večernjem listu dana 24.05.2015. godine.

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

 

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - dr.med. (kolovoz.2015.)

SPECIJALIZACIJE 2015 - odluke

SPECIJALIZACIJE 2015 - odluke (izmjena)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (listopad 2015.)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (studeni 2015.)

Natječaj za rukovoditelja odjela ginekologije

NATJEČAJ za prijem u radni odnos (oftalmolog, 2015.)

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de