Registar ugovora

 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin objavljuje:

 

Registar Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma

Registar Ugovora o jednostavnoj nabavi i Okvirnih sporazuma

Registar ugovora zajedničke nabave

 

Ovdje možete naći popis ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, sa propisanim zakonskim podacima.

Podaci se nalaze i mogu pregledati u prilogu.

Prilog: Registar ugovora

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de