Popis pretraga

 
Biokemijske pretrage:
 
Acidobazna ravnoteža-kapilarna, arterijska krv
Alanin-aminotransferaza (ALT)-serum
Albumin-serum,
Alkalna fosfataza (ALP)-serum
Alfa-amilaza-serum,urin
Alfa-1-feto protein (AFP)-serum
Aspartat-aminotransferaza (AST)-serum
Bilirubin ukupni-serum
Bilirubin konjugirani-serum
CA 15-3-serum
CA 19-9-serum
CA 125-serum
C-reaktivni protein (CRP)-serum
Etilni alkohol-serum
Feritin-serum
Fosfat anorganski-serum
Glukoza-serum, plazma, likvor
g-glutamiltransferaza (GGT)-serum
Hemoglobin A1C-puna krv
Hemoglobin-okultno krvarenje u stolici
Kalcij ukupni-serum, urin
Kalij-serum, urin
Karcinoembrionalni antigen (CEA)-serum
Klirens endogenog kreatinina
Kloridi-serum, urin
Kolesterol-serum
Kolesterol-HDL-serum
Kolesterol-LDL-serum
Korionski gonadotropin (b-HCG)-serum
Kreatinin-serum, urin
Kreatin kinaza (CK)-serum
Laktat dehidrogenaza (LD)-serum
Likvorska dijagnostika- izgled, boja, broj stanica, ukupni proteini, glukoza, kloridi
Natrij-serum
Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC)-serum
Prostata specifični antigen-ukupni (PSA)-serum
Proteini ukupni-serum, urin
Punktati-amilaza, broj stanica, glukoza, LD, mukoproteini (Rivalta)
Test oralne podnošljivosti glukoze (OGTT)-plazma
Tireotropni hormon (TSH)-serum
Tiroksin (T4)-serum
Trijodtironin (T3)-serum
Troponin I
Trigliceridi-serum
Urati-serum-urin
Ureja-serum
Urin-fizikalno kemijski pregled i mikroskopski pregled sedimenta
Željezo (Fe)-serum
 
Bilirubin nekonjugirani- kapilarna krv
 
Fosfat anorganski- urin
 
hs Troponin I- serum
 
MDRD- računski
 
Laboratorijska hematologija
 
Diferencijalna krvna slika
Kompletna krvna slika
Retikulociti
Sedimentacija eritrocita
 
Laboratorijska koagulacija
 
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme-plazma
D-dimeri-plazma
Fibrinogen-plazma
Protrombinsko vrijeme-plazma
Trombociti-puna krv
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de