Financijski podaci

2022. godina

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. - 2024. godinu

VII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu

Obrasci_financijskih_izvjestaja za razdoblje I. - III. 2022. godine

Referentna stranica za razdoblje I. - III. 2022. godine

I Rebalans financijskog plana za 2022. godinu

Odluka - I Rebalans financijskog plana za 2022. godinu

Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje I. - VI. 2022. godine

Referentna stranica za I. - VI. 2022. godine

Bilješke za I. - VI. 2022. godine

Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje I. - IX. 2022. godine

Referentna stranica za razdoblje I. - IX. 2022. godine

II Rebalans financijskog plana za 2022. godinu

Odluka - II Rebalans financijskog plana za 2022. godinu

2021. godina

Financijski plan za 2021. godinu

I Rebalans financijskog plana za 2021. godinu

II. Rebalans financijskog plana za 2021. godinu.

Odluka I Rebalans financijskog plana za 2021. godinu

Odluka - II. Rebalans financijskog plana za 2021. godinu

Obrasci financijskih izvještaja 

POTVRDA I REFERENTNA STRANICA

Obrasci financijskih izvještaja I.-IX.

Potvrda i referentna stranica I.-IX.

III Rebalans financijskog plana za 2021. godinu

Odluka - III rebalans proračuna za 2021

Izvješće o realizaciji decentraliziranih sredstava za 2021. godinu

Bilješke 2021.

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4

POTVRDA I REFERENTNA STRANICA

2020. godina

Financijsko izvješće I. do XII. mjesec 2020.

Potvrda

Referentna stranica i potvrda

Bilješke uz financijske izvještaje za I. - XII. 2020.

Financijsko izvješće I. do VI. mjesec 2020.

Financijsko izvješće I. do IX. mjesec 2020. godine

Referentna stranica

Financijski plan za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.god

I Rebalans financijskog plana za 2020. godinu

IV Rebalans Financijskog plana za 2020. godinu

V. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu

Odluka - V. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu

Izvješće o realizaciji dec. sredstava za 2020. godinu

2019. godina

Financijski plan za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021.god

I Rebalans plana prihoda i rashoda za 2019. godinu

II Rebalans financijskog plana za 2019 godinu

III Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu

Financijski izvještaji 1-6mj. za 2019. godinu

Financijski izvještaji 1-10mj. za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 1-10 mj. 2019. godine

Izvješće o realizaciji decentraliziranih sredstava za 2019

Odluka - III rebalans

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU

 

2018. godina

Financijski plan za 2018 - 2020. god.

I rebalans Plana prihoda i rashoda za 2018.godinu

II Rebalans plana prihoda i rashoda za 2018. godinu

III Rebalans plana prihoda i rashoda za 2018. godinu

Izvješće o realizaciji dec.sredstava za 2018.god

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 2018. godine

Odluka o usvajanju finaincijskog izvješća za 2018.g.

2017. godina

Financijski plan poslovanja za 2017. godinu

Prijedlog I rebalansa plana prihoda i rashoda za 2017. godinu

II rebalans plana za UV veljača 2017

III rebalans plana za 2017 god.

Financijski pokazatelji poslovanja 2017

BILJEŠKE za 2017 god.

IZVJEŠĆE o realizaciji dec. sredstava za 2017

Odluka o prihvaćanju godišnjeg fin izvješća 2017

2016. godina

Financijski plan poslovanja 2016

I. Rebalans financijskog plana 2016. godine

II rebalans financijskog plana 2016 godine

III Rebalans plana prihoda i rashoda za 2016. godinu

Izvjesće o dec.sredstvima za 2016

Financijski pokazatelji poslovanja 2016

Bilješke za 2016. god.

2015. godina

Financijski plan 2015

Financijski pokazatelji poslovanja 2015

2014. godina

Bilješke uz financijske izvještaje
Izvještaji
Proračun 2014.
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de